COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA A CALITĂŢII - 2017-2018
ORGANIGRAMA COMISIEI CEAC - 2018-2019
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI CEAC- 2018-2019