PREZENTARE

 

 

ISTORICUL ȘCOLII GIMNAZIALE “PETRE SERGESCU”

DROBETA TURNU SEVERIN

La 1 noiembrie 1921, pe baza deciziei nr. 513.10.1921 a Ministerului Instrucţiunii Publice, lua fiinţă Şcoala Primară de Băieţi nr. 4 din Turnu-Severin. Neavând local propriu, ea a funcţionat până în 1927 în localul Şcolii Primare de Băieţi nr. 2. Şcoala s-a mutat în 1927 în noul local, a cărui construcţie începuse în 1925, lucrările durând până în 1931-1932, cu unele întreruperi în 1929. Noul local se afla în strada Independenţei, colţ cu străzile Puiu Lepri şi Adrian, unde au fost terminate în 1927 două săli de clasă, iar până în 1932 au fost date în folosinţă încă 3 săli de clasă.
Primul director al şcolii a fost Constantin Merişanu – institutor.
În anul 1928, numele şcolii a devenit Şcoala Primară de Băieţi nr. 4 „Eroul necunoscut”, iar în 1948 se va numi Şcoala Elementară de 7 ani nr. 4 Băieţi.
Şcoala a funcţionat cu patru posturi, al 5-lea înfiinţându-se în anul 1934. În 1956 şcoala funcţiona cu un număr de 11 profesori şi 5 învăţători, iar în 1957 avea 17 cadre didactice şi 300 de elevi. În 1960 s-a ajuns la 182 elevi la ciclul primar şi la 138 elevi la gimnaziu.
Creşterea populaţiei şcolare a făcut ca şi noul local din Alea Cloşani, nr. 6, dat în folosinţă în 1975 să devină neîncăpător. În anii 1990-1992, Şcoala nr. 4 funcţiona cu un număr de 62 de clase, însemnând peste 1700 elevi care îşi desfăşurau activitatea în 3 ture. De aceea, localului existent i se va adăuga o nouă aripă cu 9 săli de clasă, dată în folosinţă în trimestrul al III-lea al anului şcolar 1993/1994.
În anul şcolar următor (1994/1995) s-a construit o sală de sport modernă pentru elevii şcolii.
Din 1994 Şcoala Nr. 4 din Turnu Severin a primit numele lui Petre Sergescu, matematician de talie mondială, devenind astfel Școala Gimnazială “Petre Sergescu”.