SERVICIUL SECRETARIAT – CONTABILITATE

SALARII DE BAZĂ LA 1 OCTOMBRIE 2019
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022
PLANUL DE ACHIZITII PENTRU ANUL 2019
CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR